Missie

PopIn vzw is de vereniging van en voor Poperingse ondernemers op het bedrijventerrein Sappenleen. De bedrijventerreinvereniging staat voor een vooruitstrevend, innovatief en duurzaam bedrijventerrein:

  1. Het bedrijventerrein richt haar blik resoluut naar de toekomst en maakt werk van een sterke uitstraling;
  2. Het bedrijventerrein streeft naar voortdurende innovatie en creativiteit;
  3. Het bedrijventerrein gaat voor economische groei maar op een sociale en ecologisch verantwoorde manier.

In haar missie draagt de vereniging waarden als betrokkenheid, collegialiteit, transparantie en duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel. De vzw PopIn wil, in samenwerking met alle stakeholders, bijdragen tot een duurzame economische ontwikkeling van Poperinge.

Created by PopCom