Beveiliging

Bedrijventerreinvereniging Popin denkt nog altijd na over hoe het bedrijventerrein optimaal kan beveiligd worden.
Welke kleine en grote maatregelen de bedrijven verder zouden kunnen helpen.

In dat opzicht werd in 2017 een project ingediend om die verdere beveiliging van Sappenleen uit te bouwen.
Opnieuw kreeg Popin een mooi subsidiebedrag toegekend van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, namelijk 38.610 euro.

Afbeeldingen