Bewegwijzering bedrijventerrein Sappenleen

Het bedrijventerrein Sappenleen is opgedeeld in verschillende zones. De verschillende zones worden aangeduid met een letter en een cijfer telkens met een overeenkomstig kleur.

Op het plan in bijlage kun je zien welk bedrijf in welke zone gelegen is.

Aan het begin van de Sint-Jansstraat komende van de Westhoekweg staat er een groot bord met vrachtwagenparking, waar de chauffeurs kunnen nagaan waar ze moeten leveren of ophalen.

Afbeeldingen