10 Jaar Popin

1/06/2022

De bedrijventerreinvereniging PopIn werd in 2011 opgericht met als doel de bedrijven gelegen op het bedrijventerrein Sappenleen collectief te verdedigen, kennis uit te wissel onder de leden, groepsacties te ondernemen, initiatieven te ondernemen naar veiligheid en verduurzaming maar vooral om een netwerk op te zetten van vrienden-ondernemers.

Ondertussen kunnen ook geïnteresseerd bedrijven binnen Groot Poperinge, die niet op het bedrijventerrein gelegen zijn,  zich aansluiten. 

Hiermee staat PopIn 10 jaar later nog sterker in de schoenen, en heeft  met meer dan 65 aangesloten leden als motto :

Popin is een vereniging VAN ondernemers, VOOR ondernemers en uitsluitend geleid DOOR ondernemers.

Woensdag 20 april werd dit 10 jarig bestaan (met enig uitstel) uitgebreid gevierd in het lokaal van de Schuttersgilde Poperinge.

Tijdens de feestelijkheden werden potjes honing verkocht  (honig die vorig jaar op het bedrijventerrein werd geproduceerd door onze eigen bijenwerkster)  waarvan de opbrengt werd geschonken aan VZW De Lovie.

Afbeeldingen