23/05 ondernemerscafé Popin bij TeamAccount

Woensdag 23 mei zijn we te gast bij TeamAccount, naast het gebruikelijke hapje en drankje tijdens een ondernemerscafé wil TeamAccount je toch graag nog wat informatie meegeven.

TeamAccount bespreekt de belangrijkste fiscale topics uit het zomerakkoord van de regering Michel. Dit akkoord omvat de lang aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting, maar ook enkele wijzigingen in de personenbelasting. Aangezien deze hervorming budgettair neutraal moest gebeuren, komen er noodgedwongen ook enkele compenserende maatregelen.

Volgende topics komen aan bod: verlaging belastingtarief, aanmoediging investeringen, autofiscaliteit, aftrekbeperking van bepaalde kosten, heffing op lage zaakvoerdersbezoldiging, ...

We verwelkomen jullie graag om 19u30.

Afsluiten doen we uiteraard met een hapje en een drankje.

Gelieve vooraf in te schrijven bij Bénédicte via benedicte.persyn@poperinge.be of 057 34 66 28.


Afbeeldingen