Uitrol HR-traject bedrijventerrein Poperinge - Kick off 19/04

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op levenslang leren voor werknemers van KMO’s, verenigd op een bedrijventerrein. De doelstelling in het project is het verhogen van het participeren aan levenslang leren voor de doelgroep, werknemers van de KMO op een bedrijventerrein. Hiervoor ontwikkelen we een uitgebalanceerd opleidingsaanbod, op maat van een bedrijvenpark, die door werknemers kunnen gevolg worden.

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, voorzien we in volgende acties:

  • Opstarten van een lerend netwerk bedrijvenparken - de timing kun je in bijlage vinden.
  • Ontwikkelen van een HR-scan met bijhorend kwaliteitslabel voor bedrijven die deelnemen aan het lerend netwerk
  • Ontwikkelen van een framework dat interne en externe mobiliteit van werknemers op een bedrijvenpark in kaart brengt
  • Behoeftebepaling van het bedrijvenpark en opstarten pilootprojecten op bedrijvenpark in het kader van interne en externe mobiliteit.

Het eerste wat nu gepland staat is de opstart van HR-traject op 19 april. Een uitnodiging mocht je al eerder ontvangen. 

Voor meer informatie kun je steeds terecht bij Hermien Wittouck van Syntra West via hermien.wittouck@syntrawest.be of 050 40 30 84.  

esf

Afbeeldingen