UPDATE Maatregelen Franse werknemers - Corona

24/03/2020

Ondertussen zijn we met z'n allen getroffen door het coronavirus, zowel rechtstreeks al onrechtstreeks. Voor de ondernemingen die met Franse werknemers werken enkele richtlijnen.

1. Zorg dat de werknemer elke dag een nieuw attest bij zich heeft waarom hij de verplaatsing doet. Het zogenaamde 'attestation de déplacement dérogatoire'

2. Geef je werknemer ook een 'justicatif de déplacement professionel', attest dat hij/ zij tewerkgesteld is bij jou.

Voorlopig is er nog geen voorrangvignet voor cruciale sectoren om de grens Frankrijk - België over te steken. De twee bovenstaande documenten zijn voldoende. Onze excuses voor de verwarring. Heb je ze toch al opgemaakt? Gooi het zeker niet weg, het kan zijn dat het binnenkort ook geïntroduceerd wordt.

De twee toegangswegen zijn dezelfde gebleven, namelijk Abele-centrum (kruispunt Abeleplein, Abeelseweg, Trappistenweg) en Abelestatie (Frans-Vlaanderenweg).

3. Aangezien er sinds dit weekend grenscontroles zijn én er slechts 2 toegangswegen worden open gehouden: Abele-centrum (kruispunt Abeleplein, Abeelseweg, Trappistenweg) en Abelestatie (Frans-Vlaanderenweg). Is er een vignet voor de mensen die in cruciale sectoren tewerkgesteld worden niet op te houden aan de grenzen. Op dit vignet moet je aan de achterkant een stempel plaatsen, samen met de nodige documenten kunnen je werknemers vlot de overgang maken.

Klik hier voor een overzicht van alle maatregelen voor getroffen ondernemers

Bij vragen contacteer ons gerust.
Veel goede moed.

Tot binnenkort.

Afbeeldingen